ID: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-e-2022-cbrenew-studies

Stručný popis výzvy

Táto výzva sa týka projektov, ktoré prispievajú k implementácii projektu obnoviteľnej energie. Štúdie v zmysle čl. 2 nariadenia CEF zahŕňajú činnosti potrebné na prípravu implementácie cezhraničného projektu vrátane prípravných, mapovacích, uskutočniteľných, hodnotiacich, testovacích a validačných štúdií, a to aj vo forme softvéru a akékoľvek iné opatrenia technickej podpory vrátane predchádzajúceho opatrenia na definovanie a rozvoj cezhraničného projektu obnoviteľnej energie a rozhodnutie o jeho financovaní, ako napríklad prieskum dotknutých lokalít a príprava finančného balíka. Štúdia by mohla zahŕňať hĺbkové skúmanie a skúmanie rizikových faktorov projektu, napr. bezpečnostných, technických, environmentálnych, regulačných, ekonomických alebo právnych otázok, aby sa určilo, či a ako by sa mal projekt realizovať.

Dátum
uzávierky
23/02/2023
Výška
alokácie
30 000 000 €
Stav
uzavretá