ID: CEF-T-2022-SIMOBGEN-ITS-WORKS

Stručný popis výzvy

Všeobecným cieľom tejto výzvy je modernizácia dopravnej infraštruktúry na základnej a komplexnej sieti TEN-T. Táto téma sa zameriava na zavádzanie alebo modernizáciu infraštruktúry a služieb “IDS” a môže zahŕňať zber a šírenie údajov, ktoré sú potrebné na dosiahnutie týchto cieľov.

Dátum
uzávierky
18/01/2023
Výška
alokácie
400 000 000 €
Stav
uzavretá