ID: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-e-2022-cbrenew-works

Stručný popis výzvy

Táto výzva sa týka projektov prác, ktoré prispievajú k realizácii projektu obnoviteľnej energie. Práce v zmysle CEF-Energy zahŕňajú nákup, dodávku a nasadenie komponentov, systémov a služieb vrátane softvéru, vývojové, konštrukčné a inštalačné činnosti súvisiace s projektom ako aj preberanie inštalácií a spustenie projektu obnoviteľnej energie .

Dátum
uzávierky
23/02/2023
Výška
alokácie
30 000 000 €
Stav
uzavretá