Zelenšie Slovensko

Komisia pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre cieľ 2 (Zelenšia nízkouhlíková Európa) politiky súdržnosti EÚ:

Zasadnutia:

1. zasadnutie Komisie PO2 9. máj 2023
2. zasadnutie Komisie  PO2 7. júl 2023
3. zasadnutie Komisie PO2 11. september 2023
4. zasadnutie Komisie PO2 9. november 2023
5. zasadnutie Komisie PO2 24.apríl 2024