Zoznam schválených a zverejnených zámerov národných projektov v zmysle Metodického usmernenia k príprave výzvy (povinnosť zverejňovania schválených zámerov platí od verzie 2.0 Usmernenia, ktoré bolo vydané 15. 12. 2023).

Názov zámeru národného projektu Komisia pri Monitorovacom výbore Dátum schválenia   Dátum zverejnenia Poskytovateľ
Modernizácia služieb trhu práce (1,31 MB, pdf) Cieľ 4 (Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa) 24. 04. 2024 13. 05. 2024 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia – II. etapa, 2. fáza (1 MB, pdf) Cieľ 3 (Prepojenejšia Európa) 16. 04. 2024 02. 05. 2024 Ministerstvo dopravy SR
DPMP, Nákup parciálnych trolejbusov – 2. fáza (1 MB, pdf) Cieľ 3 (Prepojenejšia Európa) 16. 04. 2024 02. 05. 2024 Ministerstvo dopravy SR
Vytvorenie a overenie systému včasného varovania pred predčasným
ukončením školskej dochádzky a adresnej podpory žiakov v systéme
poradenstva a prevencie (NP PUŠD)
(1,83 MB, pdf)
Cieľ 4 (Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa) 24. 04. 2024 29. 04. 2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
Príležitosť pre všetkých (1,68 MB, pdf)
Cieľ 4 (Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa) 24. 04. 2024 29. 04. 2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
Systém individuálnych vzdelávacích účtov – časť I: Elektronická platforma
individuálnych vzdelávacích účtov (EPIVU) (1,51 MB, pdf)
Cieľ 4 (Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa) 24. 04. 2024 29. 04. 2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
Zavedenie systematického a dlhodobého monitorovania duševného
zdravia detí, žiakov a študentov na Slovensku sledovaním ich
vzdelávacieho, kognitívneho, emocionálneho a sociálneho vývinu (“NP
Dáta o duševnom zdraví“) (1,66 MB, pdf)
Cieľ 4 (Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa) 24. 04. 2024 29. 04. 2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
Zelené obce 2 (830 kB, pdf) Cieľ 2 (Zelenšia nízkouhlíková  Európa) 11. 09. 2023 16. 04. 2024 Ministerstvo životného prostredia SR
Zelená podnikom (1 MB, pdf)
Cieľ 2 (Zelenšia nízkouhlíková  Európa) 07 . 07. 2023 05. 04. 2024 Slovenská inovačná a energetická agentúra
Štátny park Handlová (1 MB, pdf) Komisia pre Fond na spravodlivú transformáciu 04. 03. 2024 07. 03. 2024 Ministerstvo hospodárstva SR
Poskytovanie finančných príspevkov integračným podnikom (1 MB, pdf) Cieľ 4 (Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa) 07. 09. 2023 29. 02. 2024 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Zručnosti pre trh práce (1,22 MB, pdf) Cieľ 4 (Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa) 26. 09. 2023 14. 02. 2024 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Obnova národných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve štátu (NP NKP) (1,89 MB, pdf) Cieľ 4 (Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa) 07. 02. 2024 12. 02. 2024 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Ľudia a hrady – krok k sociálnej ekonomike (806 kB, pdf) Cieľ 4 (Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa) Aktualizovaná verzia, pôvodne predložený a schválený na Komisii dňa 14. 12. 2023, zámer bol upravený formou informácie na Komisii dňa 07. 02. 2024 09. 02. 2024 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Vybudovanie Informačného systému Analytického centra Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (ISAC) (pdf, 1 MB)
Cieľ 1 (Inteligentnejšia Európa) 10. 11. 2023 23. 01. 2024 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Rozšírenie pilotného projektu SmartHUB na ďalšie pracoviská MV SR (pdf, 730 kB) Cieľ 1 (Inteligentnejšia Európa) 10. 11. 2023 23. 01. 2024 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Zdravé komunity (pdf, 3 MB)
Cieľ 4 (Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa) 27. 06. 2023 12. 01. 2024 Ministerstvo zdravotníctva SR
Horizontálna podpora malého a stredného podnikania (pdf, 1 MB) Cieľ 1 (Inteligentnejšia Európa) 03. 01. 2024 12. 01. 2024 Ministerstvo hospodárstva SR
Štátny park Handlová (pdf, 1 MB) Komisia pre Fond na spravodlivú transformáciu 24. 11. 2023 12. 01. 2024 Ministerstvo hospodárstva SR
Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline – realizácia – druhá fáza (pdf, 1 MB)  Cieľ 3 (Prepojenejšia Európa) 13. 12. 2023 11. 01. 2024 Ministerstvo dopravy SR
Štúdia realizovateľnosti „Návrh opatrení na zaistenie plnosplavnosti vodnej cesty Dunaj v úseku
r. km 1880,26 – r. km 1853,10“
(pdf, 1 MB)
Cieľ 3 (Prepojenejšia Európa) 13. 12. 2023 11. 01. 2024 Ministerstvo dopravy SR
Rekonštrukcia cesty I/64 Rajecká Lesná – Rajec (pdf, 1 MB) Cieľ 3 (Prepojenejšia Európa) 13. 12. 2023 11. 01. 2024 Ministerstvo dopravy SR
Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice,
úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, Stavba A.1 Poprad Tatry (mimo) – Vydrník
(pdf, 1 MB)
Cieľ 3 (Prepojenejšia Európa) 13. 12. 2023 11. 01. 2024 Ministerstvo dopravy SR
Modernizácia vybraných úsekov na cestách
I. triedy v PO a KE kraji – 1. etapa – 2. fáza
(pdf, 1 MB)
Cieľ 3 (Prepojenejšia Európa) 13. 12. 2023 11. 01. 2024 Ministerstvo dopravy SR
Modernizácia vybraných úsekov na cestách
I. triedy v PO a KE kraji – 1. etapa – I/66 Popová – Hranovnica, I. úsek Vernár – 2. fáza
(pdf, 1 MB)
Cieľ 3 (Prepojenejšia Európa) 13. 12. 2023 11. 01. 2024 Ministerstvo dopravy SR
I/75 Šaľa – obchvat (pdf, 1 MB) Cieľ 3 (Prepojenejšia Európa) 13. 12. 2023 11. 01. 2024 Ministerstvo dopravy SR
I/68 Sabinov, preložka cesty (pdf, 888 kB) Cieľ 3 (Prepojenejšia Európa) 13. 12. 2023 11. 01. 2024 Ministerstvo dopravy SR
I/15 Stropkov, preložka cesty (pdf, 887 kB) Cieľ 3 (Prepojenejšia Európa) 13. 12. 2023 11. 01. 2024 Ministerstvo dopravy SR
Elektrifikácia trate Haniska pri Košiciach – Moldava
nad Bodvou, realizácia – 2. fáza
(pdf, 856 kB)
Cieľ 3 (Prepojenejšia Európa) 13. 12. 2023 11. 01. 2024 Ministerstvo dopravy SR
Finančné stimuly pre zamestnanosť (pdf, 1 MB) Cieľ 4 (Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa) schválené 10. 05. 2023 / upravené a prerokované 14. 12. 2023 11. 01. 2024 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ľudia a hrady – krok k sociálnej ekonomike (pdf, 806 kB) Cieľ 4 (Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa) 14. 12. 2023 11. 01. 2024 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane migrantov (pdf, 846 kB) Cieľ 4 (Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa) 14. 12. 2023 11. 01. 2024 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Podpora vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v podpore dojčenia a
vzťahovej väzby a vykonávanie klinických auditov v oblasti Baby friendly
hospital initiative (BFHI)
(pdf, 1 MB)
Cieľ 4 (Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa) 09. 11. 2023 10. 01. 2024 Ministerstvo zdravotníctva SR
Stabilizácia personálu v paliatívnej starostlivosti a
vytvorenie podporných tímov v oblasti dlhodobej a paliatívnej
zdravotnej starostlivosti
(pdf, 2 MB)
Cieľ 4 (Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa) 09. 11. 2023 10. 01. 2024 Ministerstvo zdravotníctva SR
NISPEZ V – Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja – prístup k elektronickým informačným zdrojom (pdf, 901 kB)
Cieľ 1 (Inteligentnejšia Európa) 10. 11. 2023 08. 01. 2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
SME SI ROVNÍ II. (pdf, 1,39 MB)
Cieľ 4 (Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa) 09. 11. 2023 03. 01. 2024 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Podpora využívania inovatívnych foriem, nástrojov a procesov verejného obstarávania pre riešenia inteligentných miest a regiónov (pdf, 793 kB)
Cieľ 1 (Inteligentnejšia Európa) 07. 12. 2023 03. 01. 2024 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Podpora internacionalizácie MSP 2 (pdf, 944 kB) Cieľ 1 (Inteligentnejšia Európa) 11. 07. 2024 03. 01. 2024 Ministerstvo hospodárstva SR
Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky 2 (akronym inovujme2.sk) (pdf, 1 MB) Cieľ 1 (Inteligentnejšia Európa) 11. 07. 2023 02. 01. 2024 Ministerstvo hospodárstva SR