Pozvánka na zasadnutie (PDF, 528 kB)

Zápisnica (PDF, 550 kB)

Príloha č.1 (PDF, 528 kB)

Príloha č.2 (PDF, 543 kB)

Príloha č. 3 (ZIP, 1625 kB)

Príloha č. 4a (PDF 1108 kB)

Príloha č. 4b (PDF, 1484 kB)


Dokumenty na zasadnutie:

Bod 2 – Prerokovanie a schvaľovanie zámeru národného projektu v rámci Programu Slovensko 2021 – 2027 pre opatrenie 2.1.3 s názvom „Kapacity pre rozvoj udržateľnej energetiky a dekarbonizáciu regiónov“ (DOCX, 166 KB)

Bod 3 – Prerokovanie a schvaľovanie zámeru národného projektu v rámci Programu Slovensko 2021 – 2027 pre opatrenie 2.1.3 s názvom „Rozšírenie informačného systému energetickej efektívnosti pre potreby KEC a RCUE“ (DOCX, 187 kB)

Bod 4 – Prerokovanie a schvaľovanie zámeru národného projektu v rámci Programu Slovensko 2021 – 2027 pre opatrenie 2.2.1 s názvom „Zelená podnikom“ (DOCX, 191 kB)

Bod 5 – Prerokovanie a schvaľovanie zámeru národného projektu v rámci Programu Slovensko 2021 – 2027 pre opatrenie 2.2.3 s názvom „Zelená domácnostiam“ (DOCX, 183 kB)

Bod 6 – Prerokovanie návrhu Hodnotiacich a výberových kritérií pre hodnotenie žiadostí o NFP v rámci Programu Slovensko 2021-2027 – Špecifický cieľ: RSO2.4 Podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof a odolnosti s prihliadnutím na ekosystémové prístupy, Opatrenia 2.4.7, 2.4.8 a 2.4.9 (ZIP, 1 304 kB)

Bod 7 – Prerokovanie návrhu Hodnotiacich a výberových kritérií pre hodnotenie žiadostí o NFP v rámci Programu Slovensko 2021-2027 – Špecifický cieľ: RSO2.4 Podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof a odolnosti s prihliadnutím na ekosystémové prístupy, Opatrenie 2.4.1 (ZIP, 85 kB)

Bod 8 – Prerokovanie návrhu Hodnotiacich a výberových kritérií pre hodnotenie žiadostí o NFP v rámci Programu Slovensko 2021-2027 – Špecifický cieľ: RSO2.5 Podpora prístupu k vode a udržateľného vodného hospodárstva, Opatrenie 2.5.1 (ZIP, 312 kB)

Bod 9 – Prerokovanie návrhu Hodnotiacich a výberových kritérií pre hodnotenie žiadostí o NFP v rámci Programu Slovensko 2021-2027 – Špecifický cieľ: RSO2.5 Podpora prístupu k vode a udržateľného vodného hospodárstva, Opatrenie 2.5.2 (ZIP, 77 kB)

Bod 10 – Prerokovanie návrhu Hodnotiacich a výberových kritérií pre hodnotenie žiadostí o NFP v rámci Programu Slovensko 2021-2027 – Špecifický cieľ: RSO2.5 Podpora prístupu k vode a udržateľného vodného hospodárstva, Opatrenie 2.5.4 (ZIP, 319 kB)

Bod 11 – Prerokovanie návrhu Hodnotiacich a výberových kritérií pre hodnotenie žiadostí o NFP v rámci Programu Slovensko 2021-2027 – Špecifický cieľ: RSO2.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženie všetkých foriem znečistenia, Špecifický cieľ: RSO2.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženie všetkých foriem znečistenia, Opatrenie 2.7.1 (ZIP, 77 kB)

Bod 12 – Prerokovanie návrhu Hodnotiacich a výberových kritérií pre hodnotenie žiadostí o NFP v rámci Programu Slovensko 2021-2027 – Špecifický cieľ: RSO2.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženie všetkých foriem znečistenia, Špecifický cieľ: RSO2.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženie všetkých foriem znečistenia, Opatrenie 2.7.2 (ZIP, 59 kB)

Bod 13 – Rôzne – Informácia o príprave výziev v rámci cieľa 2 – záujem občianskej spoločnosti o participatívnu tvorbu výziev (PDF, 343 kB)