Monitorovací výbor pre Program Slovensko 2021 – 2027:

Zasadnutia:

1. zasadnutie MV P SK 21 -27 16. február 2023
2. zasadnutie MV P SK 21 -27 21. apríl 2023
3. zasadnutie MV P SK 21 -27 31. máj 2023
4. zasadnutie MV P SK 21 -27 28. júl 2023
5. zasadnutie MV P SK 21 -27 29. september 2023
6. zasadnutie MV P SK 21 -27 26. október 2023
7. zasadnutie MV P SK 21 -27 30. november 2023
8. zasadnutie MV P SK 21 – 27 per rollam
9. zasadnutie MV P SK 21 – 27 15. marec 2024
10. zasadnutie MV P SK 21 – 27 23. apríl 2024 
11.zasadnutie MV P SK 21-27 17.jún 2024 

 


Koordinačné stretnutie