Zápisnica (PDF, 807 kB)

Príloha č. 1 – Program zasadnutia (PDF, 672 kB)

Príloha č. 2 – Prezenčná listina (PDF, 751 kB)

Príloha č. 3 – Uznesenia zo zasadnutia (ZIP, 1 950 kB)


Dokumenty zo zasadnutia:

Zámer NP Finančné stimuly pre zamestnanosť (PDF, 1013 kB) – aktualizovaná verzia, pôvodne predložený a schválený na Komisii dňa 10.05.2023, zámer bol upravený formou informácie na Komisii dňa 14.12.2023

Zámer NP Terénna sociálna práca a komunitné centrá_upravená verzia (DOCX, 201 kB) – aktualizovaná verzia, pôvodne predložený a schválený na Komisii dňa 10.05.2023, zámer bol upravený formou informácie na Komisii dňa 27.06.2023

Zámer NP_Podpora pomáhajúcich profesií3 (PDF, 1078 kB)

Zámer NP_Poradenstvom k zamestnaniu (PDF, 1035 kB)