Európa bližšie k občanom

Komisia pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 -2027 pre Integrovaný územný rozvoj a pre cieľ 5 (Európa bližšie k občanom vďaka podpore udržateľného a integrovaného rozvoja všetkých typov území a miestnych iniciatív) politiky súdržnosti EÚ:

Zápisnice zo zasadnutia:

1. zasadnutie komisie 5. máj 2023
2. zasadnutie komisie 13. júl 2023
3. zasadnutie komisie 12. september 2023