Program zasadnutia MV – 28.7.2023 (PDF, 587 kB)

Zápisnica (PDF 936, kB)

Príloha č.1 (PDF, 587 kB)

Príloha č.2 (PDF, 536 kB)

Príloha č.3 (PDF, 1455kB)

Príloha č.4 (ZIP, 405kB)

 


Dokumenty na zasadnutie: 

Prezentácia (PDF, 1 380 kB)

Body 2-10 (ZIP, 1 158 kB)