ID: HORIZON-JU-CBE-2023-IA-01

Stručný popis výzvy

Malorozmerné biorafinérie v oblasti vidieka:
Tieto návrhy majú za cieľ zlepšiť prístup vidieckych komunít k novým možnostiam využitia biomasy a pomôcť k rozvoju miestnych trhov, čím sa prispeje k hospodárskej a sociálnej udržateľnosti vidieckych oblastí.

Dátum
uzávierky
20/09/2023
Výška
alokácie
15 000 000 €
Program
Stav
uzavretá