ID: HORIZON-JU-CBE-2023-IA-03

Stručný popis výzvy

Vylepšenie fermentačných procesov (vrátane následného čistenia) k finálnym produktom využívajúcim biomateriály
Táto téma sa zameriava na vylepšenie fermentačných procesov, ktoré sú kľúčové pre výrobu produktov využívajúcich biomateriály. Finančné prostriedky majú podporiť výskum a vývoj nových metód na zlepšenie výkonu fermentácií a zvýšenie ich účinnosti, ako aj na vývoj nových postupov na čistenie produktov.

Dátum
uzávierky
20/09/2023
Výška
alokácie
15 000 000 €
Program
Stav
uzavretá