ID: HORIZON-JU-CBE-2023-IA-02

Stručný popis výzvy

Výroba bezpečných, udržateľných a účinných bio-hnojív na zlepšenie zdravia a kvality pôdy:
Táto téma sa zameriava na vývoj nových hnojív na biologickom základe, ktoré budú bezpečné, udržateľné a účinné na zlepšenie zdravia a kvality pôdy. Cieľom je podporiť udržateľné poľnohospodárstvo a minimalizovať používanie chemických hnojív.

Dátum
uzávierky
20/09/2023
Výška
alokácie
15 000 000 €
Program
Stav
uzavretá