ID: HORIZON-JU-CBE-2023-IAFlag-01

Stručný popis výzvy

Optimalizované a integrované reťazce hodnoty založené na dreve:
Očakáva sa, že tieto návrhy prispejú k zlepšeniu ziskovosti a trvalej udržateľnosti odvetvia spracovania dreva a jeho vedľajších produktov.

Dátum
uzávierky
20/09/2023
Výška
alokácie
17 000 000 €
Program
Stav
uzavretá