ID: HORIZON-JU-CBE-2023-R-01

Stručný popis výzvy

Fytomanagement; liečba pôdy priemyselnými plodinami, využitie kontaminovaných a salinizovaných pozemkov na výrobu priemyselných plodín:
Téma sa zameriava na využitie priemyselných plodín na liečbu pôdy a na výrobu priemyselných plodín na kontaminovaných a slaných pozemkoch. Očakáva sa návrh projektu, ktorý umožní optimalizovať využitie pôdy a zlepšiť kvalitu pôdy, čím by sa vytvorili nové možnosti pre využitie pozemkov a výrobu priemyselných plodín.

Dátum
uzávierky
20/09/2023
Výška
alokácie
10 000 000 €
Program
Horizont EUROPE
Stav
uzavretá