ID: CEF-T-2022-SAFEMOBCOEN-EXTBORDER-WORKS

Stručný popis výzvy

Všeobecným cieľom tejto výzvy je modernizácia dopravnej infraštruktúry na základnej a komplexnej sieti TEN-T. Budú sa podporovať tieto projekty: štúdie alebo práce zamerané na uľahčenie dopravných tokov pre všetky druhy pozemnej a vodnej dopravy v oblastiach hraničných kontrol na vonkajšej hranici Únie v rámci siete TEN-T v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. b) bod x) nariadenia CEF . Podporené projekty zamerané len na dopravnú infraštruktúru okrem iného zlepšia napojenie na hraničné priechody, parkovacie čiary a priestory súvisiace s hraničnou kontrolou.

Dátum
uzávierky
18/01/2023
Výška
alokácie
150 000 000 €
Stav
uzavretá