V apríli a máji 2022 sa uskutočnilo ďalšie kolo partnerského dialógu k príprave Programu Slovensko so zameraním najmä na alokácie, ukazovatele a na reakciu, resp. odpovede Slovenska na podnety a pripomienky Európskej komisie. Súbežne s partnerským dialógom bol Program Slovensko predložený na medzirezortné pripomienkové konanie (v termíne od 11. 4. 2022 do 27. 4. 2022). MIRRI SR verejne deklaroval partnerom rovnaký prístup pri vyhodnocovaní pripomienok bez ohľadu na skutočnosť, či ich predložia v rámci partnerského dialógu alebo medzirezortného pripomienkového konania.

Celkovo bolo doručených v rámci partnerského dialógu 252 pripomienok, z toho 152 zásadných. V medzirezortnom pripomienkovom konaní bolo predložených 743 pripomienok, z toho 520 zásadných.

Priebeh 2. kola partnerského dialógu:

1. Workshop k PO 2 – 21.4.2022

prezentácie z workshopu (formát: ZIP, veľkosť: 2 MB)

zápisnica (formát: docx, veľkosť: 108 kB)

2. Workshop k PO 1 – 22.4.2022

prezentácie z workshopu (formát: ZIP, veľkosť: 3 MB)
zápisnica (formát: docx, veľkosť: 26 kB)

3. Workshop k JTF – 22.4.2022

prezentácie z workshopu (formát: ZIP, veľkosť: 2 MB)
zápisnica (formát: docx, veľkosť: 487 kB)

4. Workshop k PO 3 – 25.4.2022

prezentácie z workshopu (formát: ZIP, veľkosť: 1 MB)
zápisnica (formát: docx, veľkosť: 45 kB)

5. Workshop k PO 4 – 28.4.2022

prezentácia z workshopu (formát: PDF, veľkosť: 974 kB)
zápisnica (formát: docx, veľkosť: 24 kB)

6. Workshop k PO 5 – 29.4.2022

prezentácia z workshopu (formát: PDF, veľkosť: 1 MB)
zápisnica (formát: docx, veľkosť: 43 kB)

7. Workshop k TA – 2.5.2022

prezentácia z workshopu (formát: PDF, veľkosť: 1 MB)
zápisnica (formát: docx, veľkosť: 28 kB)

Z celkového počtu 252 pripomienok bolo zapracovaných alebo čiastočne zapracovaných 174, t. j. takmer 70 % – Kompletný prehľad vyhodnotenia pripomienok z Partnerstva (formát: xlsx, veľkosť: 90 kB)