Komisia pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre opatrenia zamerané na budovanie a podporu administratívnych kapacít:

Archív neplatných dokumentov Komisie AK

Zápisnice zo zasadnutia: