Výzva: Online procesy – ezdravie

 • Kód výzvy: PSK-MIRRI-609-2023-NP-EFRR
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 1P1 Veda, výskum a inovácie
 • Dátum vyhlásenia: 06. 12. 2023
 • Dátum uzavretia: 29. 02. 2024

Výzva: OnkoAsist – manažment cesty pacienta od nálezu po začiatok liečby

 • Kód výzvy: PSK-MIRRI-608-2023-NP-EFRR
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 1P1 Veda, výskum a inovácie
 • Dátum vyhlásenia: 06. 12. 2023
 • Dátum uzavretia: 29. 03. 2024

Výzva: Podpora odborných a koordinačných kapacít strešných organizácií občianskej spoločnosti

 • Kód výzvy: PSK-MPSVR-016-2023-NP-ESF+
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: P1 Adaptabilný a prístupný trh práce
 • Dátum vyhlásenia: 30. 11. 2023
 • Dátum uzavretia: 31. 1. 2024

Výzva: Podpora odborného vzdelávania a prípravy v rámci iniciatívy Catching-up regions

 • Kód výzvy: PSK-MSVVS-007-2023-NP-ESF+
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Prešovský kraj
 • Priorita: 4P2 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie
 • Dátum vyhlásenia: 1. 12. 2023
 • Dátum uzavretia: 15. 2. 2024

Výzva: Inštitút sociálnej ekonomiky II

 • Kód výzvy: PSK-MPSVR-012-2023-NP-ESF+
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 4P1 Adaptabilný a prístupný trh práce
 • Dátum vyhlásenia: 30. 11. 2023
 • Dátum uzavretia: 31. 1. 2024

Výzva: Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v sídlach a krajine a/alebo ochranu pred povodňami

 • Kód výzvy: PSK-MZP-003-2023-DV-KF
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 2P2 Životné prostredie
 • Dátum vyhlásenia: 30. 11. 2023

Výzva: Mapovanie a monitoring biotopov a druhov

 • Kód výzvy: PSK-MZP-006-2023-DV-KF
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 2P2 Životné prostredie
 • Dátum vyhlásenia: 30. 11. 2023

Výzva: Financovanie projektov TP oprávneného prijímateľa ÚVO (SO)

 • Kód výzvy: PSK-MIRRI-905-2023-TP-EFRR
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 7P1. Technická pomoc EFRR
 • Dátum vyhlásenia: 29. 11. 2023

Výzva: Financovanie projektov TP oprávneného prijímateľa MŠVVaŠ SR (SO)

 • Kód výzvy: PSK-MIRRI-906-2023-TP-ESF+
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 7P3. Technická pomoc ESF+
 • Dátum vyhlásenia: 29. 11. 2023

Výzva: Spoločne za detstvo bez násilia pre všetky deti

 • Kód výzvy: PSK-MPSVR-014-2023-NP-ESF+
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: P5 Aktívne začlenenie a dostupné služby
 • Dátum vyhlásenia: 28. 11. 2023
 • Dátum uzavretia: 31. 1. 2024

Výzva: Financovanie projektov TP oprávneného prijímateľa SIEA (SO)

 • Kód výzvy: PSK-MIRRI-904-2023-TP-FST
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 7P4. Technická pomoc FST
 • Dátum vyhlásenia: 27. 11. 2023

Výzva: Podpora samospráv na ceste k digitálnym dvojčatám a digitálnym službám

 • Kód výzvy: PSK-MIRRI-606-2023-NP-EFRR
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 1P1 Veda, výskum a inovácie
 • Dátum vyhlásenia: 27. 11. 2023
 • Dátum uzavretia: 29. 1. 2024

Výzva: Rozvoj odborných kapacít sociálnych partnerov

 • Kód výzvy: PSK-MPSVR-007-2023-NP-ESF+
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 4P1 Adaptabilný a prístupný trh práce
 • Dátum vyhlásenia: 24. 11. 2023
 • Dátum uzavretia: 24. 1. 2024

Výzva: Aliancia sektorových rád – predvídanie trendov a potrieb trhu práce

 • Kód výzvy: PSK-MPSVR-006-2023-NP-ESF+
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 4P1 Adaptabilný a prístupný trh práce
 • Dátum vyhlásenia: 24. 11. 2023
 • Dátum uzavretia: 24. 1. 2024

Výzva: Podpora aktívneho začlenenia osôb v krízovej situácii v regiónoch dotknutých energetickou transformáciou

 • Kód výzvy: PSK-MPSVR-019-2023-DV-ESF+
 • Miesto realizácie: Trenčiansky kraj
 • Priorita: 4P5 Aktívne začlenenie a dostupné služby
 • Dátum vyhlásenia: 24. 11. 2023
 • Dátum uzavretia: 31. 1. 2024

Výzva: Bezpečnostné, monitorovacie a certifikačné centrum – projekt PFA

 • Kód výzvy: PSK-MIRRI-607-2023-NP-EFRR
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 1P1 Veda, výskum a inovácie
 • Dátum vyhlásenia: 23. 11. 2023
 • Dátum uzavretia: 31. 1. 2024

Výzva: Inovácia v poskytovaní pomoci osobám ohrozeným chudobou alebo sociálnym vylúčením

 • Kód výzvy: PSK-MPSVR-013-2023-NP-ESF+
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 4P5 Aktívne začlenenie a dostupné služby
 • Dátum vyhlásenia: 20. 11. 2023

Výzva: Národný projekt Digitálna transformácia vzdelávania a školy (DiTEdu)

 • Kód výzvy: PSK-MSVVS-006-2023-NP-ESF+
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 4P2 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie
 • Dátum vyhlásenia: 15. 11. 2023

Výzva: Bezplatné poradenské činnosti v oblasti riadenia dlhov

 • Kód výzvy: PSK-MPSVR-008-2023-NP-ESF+
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 4P5 Aktívne začlenenie a dostupné služby
 • Dátum vyhlásenia: 14. 11. 2023

Výzva: Financovanie projektov TP oprávneného prijímateľa MZ SR (SO)

 • Kód výzvy: PSK-MIRRI-903-2023-TP-ESF+
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 7P3 Technická pomoc ESF+
 • Dátum vyhlásenia: 10. 11. 2023

Výzva: Financovanie projektov TP oprávneného prijímateľa ÚV SR – ÚSVRK (SO)

 • Kód výzvy: PSK-MIRRI-902-2023-TP-ESF+
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 7P3 Technická pomoc ESF+
 • Dátum vyhlásenia: 10. 11. 2023

Výzva: Financovanie projektov TP oprávneného prijímateľa ÚV SR – ONÚ OLAF

 • Kód výzvy: PSK-MIRRI-901-2023-TP-EFRR
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 7P1 Technická pomoc EFRR
 • Dátum vyhlásenia: 10. 11. 2023

Výzva: Rozvoj dlhodobej starostlivosti poskytovanej na komunitnej úrovni v BBSK

 • Kód výzvy: PSK-MPSVR-005-2023-NP-ESF+
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj
 • Priorita: 4P5 Aktívne začlenenie a dostupné služby
 • Dátum vyhlásenia: 9. 11. 2023

Výzva: Podpora a profesionalizácia odborných kapacít v oblasti sociálneho začlenenia

 • Kód výzvy: PSK-MPSVR-010-2023-NP-ESF+
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 4P3 Zručnosti pre lepšiu adaptabilitu a inklúziu
 • Dátum vyhlásenia: 9. 11. 2023

Výzva: Rodinné poradne II. – rozvoj poskytovania poradensko- psychologických služieb pre jednotlivcov, páry a rodiny

 • Kód výzvy: PSK-MPSVR-009-2023-NP-ESF+
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 4P5 Aktívne začlenenie a dostupné služby
 • Dátum vyhlásenia: 8. 11. 2023

Výzva: Zavedenie manažérstva kvality v OVP a vzdelávania dospelých

 • Kód výzvy: PSK-MSVVS-005-2023-NP-ESF+
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 4P2 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie
 • Dátum vyhlásenia: 6. 11. 2023

Výzva: Systémová podpora duševného zdravia a prevencie detí, žiakov a študentov cez systém poradenstva a prevencie 

 • Kód výzvy: PSK-MSVVS-004-2023-NP-ESF+
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 4P2 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie
 • Dátum vyhlásenia: 6. 11. 2023

Výzva: Centrá excelentnosti OVP (CEOVP)

 • Kód výzvy: PSK-MSVVS-003-2023-NP-ESF+
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 4P3 Zručnosti pre lepšiu adaptabilitu a inklúziu
 • Dátum vyhlásenia: 2. 11. 2023

Výzva: Vybudovanie modulárneho a integrovaného volebného informačného systému

 • Kód výzvy: PSK-MIRRI-605-2023-NP-EFRR
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 1P1 Veda, výskum a inovácie
 • Dátum vyhlásenia: 31. 10. 2023
 • Dátum uzavretia: 15. 1. 2024

Výzva: SK4ERA II – Podpora účasti SR v Európskom výskumnom priestore II 

 • Kód výzvy: PSK-MSVVS-002-2023-NP-EFRR
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Zahraničie
 • Priorita: 1P1 Veda, výskum a inovácie
 • Dátum vyhlásenia: 30. 10. 2023

Výzva: Národný projekt „Vybudovanie environmentálneho centra Dropie a podpora certifikovaných poskytovateľov environmentálnej výchovy a osvety“

 • Kód výzvy: PSK-MZP-005-2023-NP-KF
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 2P2 Životné prostredie
 • Dátum vyhlásenia: 25. 10. 2023

Výzva: Vykonávanie komunitnej osvety zdravia najmä pre príslušníkov MRK a znevýhodnené skupiny na podporu zdravia a prevenciu ochorení (PSK-MZ-001-2023-NP-ESF+)


Výzva: Sanácia environmentálnych záťaží

 • Kód výzvy: PSK-MZP-004-2023-DV-KF
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 2P2 Životné prostredie
 • Dátum vyhlásenia: 23. 10. 2023

Výzva: Využitie geotermálnej energie v Košickej kotline


Výzva: Digitálne zručnosti pre zelenú budúcnosť Slovenska

 • Kód výzvy: PSK-MIRRI-603-2023-NP-EFRR
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 1P1 Veda, výskum a inovácie
 • Dátum vyhlásenia: 6. 10. 2023
 • Dátum uzavretia: 10. 11. 2023

Výzva: Podpora zariadení na výrobu elektriny zo slnečnej energie


Výzva: Výstavba stokovej siete, čistiarní odpadových vôd, decentralizovaných systémov nakladania s komunálnymi odpadovými vodami a vodovodov

 • Kód výzvy: PSK-MZP-001-2023-DV-EFRR
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 2P2 Životné prostredie
 • Dátum vyhlásenia: 29. 9. 2023

Výzva: Výstavba stokovej siete, čistiarní odpadových vôd, decentralizovaných systémov nakladania s komunálnymi odpadovými vodami a vodovodov

 • Kód výzvy: PSK-MZP-002-2023-DV-KF
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 2P2 Životné prostredie
 • Dátum vyhlásenia: 29. 9. 2023

Výzva: Výzva zameraná na synergickú podporu projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc

 • Kód výzvy: PSK-MH-001-2023-DV-FST
 • Miesto realizácie: Košický kraj, Trenčiansky kraj
 • Priorita: 8P1 Fond na spravodlivú transformáciu
 • Dátum vyhlásenia: 29. 9. 2023

Výzva: Zvýšenie dostupnosti systémov verejnej správy 


Výzva: Financovanie projektov TP oprávneného prijímateľa MV SR – ÚSVROS 

 • Kód výzvy: PSK-MIRRI-900-2023-TP-EFRR
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 7P1 Technická pomoc EFRR
 • Dátum vyhlásenia: 28. 9. 2023

Výzva: Šanca na návrat 2 

 • Kód výzvy: PSK-MPSVR-002-2023-NP-ESF+
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 4P5 Aktívne začlenenie a dostupné služby
 • Dátum vyhlásenia: 14. 9. 2023

Výzva: Podpora verejnej osobnej dopravy s nulovými emisiami 

 • Kód výzvy: PSK-MIRRI-005-2023-DV-FST
 • Miesto realizácie: Košický kraj, Trenčiansky kraj
 • Priorita: 8P1 Fond na spravodlivú transformáciu
 • Dátum vyhlásenia: 25. 8. 2023

Výzva: Národný projekt Asistencia obciam s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami

 • Zmena č.1 (PDF, 292 kB)
 • Kód výzvy: PSK-UV-004-2023-NP-ESF+
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 4P6 Aktívne začlenenie rómskych komunít
 • Dátum vyhlásenia: 24. 8. 2023

Výzva: Nahradenie IS EOO v súlade s novým zákonom o registri trestov

 • Kód výzvy: PSK-MIRRI-602-2023-NP-EFRR
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 1P1 Veda, výskum a inovácie
 • Dátum vyhlásenia: 24. 8. 2023

Výzva: Národný projekt „Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík zameraných na rómsku populáciu, predovšetkým marginalizované rómske komunity – I. fáza“

 • Kód výzvy: PSK-UV-003-2023-NP-ESF+
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 401406 – 4P6 Aktívne začlenenie rómskych komunít
 • Dátum vyhlásenia: 15. 8. 2023

Výzva: Terénna sociálna práca a komunitné centrá

 • Kód výzvy: PSK-MPSVR-001-2023-NP-ESF+
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 401405 – 4P5 Aktívne začlenenie a dostupné služby
 • Dátum vyhlásenia: 11. 8. 2023

Výzva: Digitalizácia a modernizácia elektronických služieb štátnych archívov v európskom kontexte


Výzva: Podpora komplexného rozvoja stredného odborného vzdelávania


Výzva: Národný projekt Rozvojové tímy I.


Výzva: Zvýšenie spôsobilosti vládnej jednotky CSIRT

 • Zmena č. 1 (PDF, 572 kB)
 • Kód výzvy: PSK-MIRRI-600-2023-NP-EFRR
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 1P1 Veda, výskum a inovácie
 • Dátum vyhlásenia: 28. 7. 2023

Výzva: Podpora pomáhajúcich profesií 3 (POP3)

 • Kód výzvy: PSK-MSVVS-001-2023-NP-ESF+
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 4P2 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie
 • Dátum vyhlásenia: 17. 7. 2023

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu a modernizáciu základných škôl

 • Kód výzvy: PSK-MIRRI-003-2023-DV-EFRR
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 4P2 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie
 • Dátum vyhlásenia: 14.  7. 2023
 • Názov dokumentu: Odpovede na často kladené otázky k výzve PSK-MIRRI-003-2023-DV-EFRR, 18.8.2023 (PDF, 132 kB)
 • Dátum plánovaného uzavretia: Oznam o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu a modernizáciu základných škôl, kód výzvy: PSK-MIRRI-003-2023-DV-EFRR.
  Riadiaci orgán Programu Slovensko oznamuje žiadateľom, že z dôvodu dopytu prevyšujúceho alokáciu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom PSK-MIRRI-003-2023-DV-EFRR plánuje uzavrieť výzvu dňa 06.12.2023. Po tomto termíne už nebude možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy.
 • Zmena č.1 (PDF, 616 kB)
 • Zmena č.1 – prílohy (ZIP. 10,5 MB)

Výzva na odstraňovanie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre a zlepšenie regionálnej mobility


Výzva: Miestne občianske a preventívne služby

 • Kód výzvy: PSK-UV-001-2023-DV-ESF+
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Zahraničie
 • Priorita: 4P6 Aktívne začlenenie rómskych komunít
 • Dátum vyhlásenia: 30. 6. 2023