Výzva: Šanca na návrat 2 

 • Kód výzvy: PSK-MPSVR-002-2023-NP-ESF+
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 4P5 Aktívne začlenenie a dostupné služby
 • Dátum vyhlásenia: 14. 9. 2023

Výzva: Podpora verejnej osobnej dopravy s nulovými emisiami 

 • Kód výzvy: PSK-MIRRI-005-2023-DV-FST
 • Miesto realizácie: Košický kraj, Trenčiansky kraj
 • Priorita: 8P1 Fond na spravodlivú transformáciu
 • Dátum vyhlásenia: 25. 8. 2023

Výzva: Národný projekt Asistencia obciam s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami

 • Kód výzvy: PSK-UV-004-2023-NP-ESF+
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 4P6 Aktívne začlenenie rómskych komunít
 • Dátum vyhlásenia: 24. 8. 2023

Výzva: Nahradenie IS EOO v súlade s novým zákonom o registri trestov

 • Kód výzvy: PSK-MIRRI-602-2023-NP-EFRR
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 1P1 Veda, výskum a inovácie
 • Dátum vyhlásenia: 24. 8. 2023

Výzva: Národný projekt „Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík zameraných na rómsku populáciu, predovšetkým marginalizované rómske komunity – I. fáza“

 • Kód výzvy: PSK-UV-003-2023-NP-ESF+
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 401406 – 4P6 Aktívne začlenenie rómskych komunít
 • Dátum vyhlásenia: 15. 8. 2023

Výzva: Terénna sociálna práca a komunitné centrá

 • Kód výzvy: PSK-MPSVR-001-2023-NP-ESF+
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 401405 – 4P5 Aktívne začlenenie a dostupné služby
 • Dátum vyhlásenia: 11. 8. 2023

Výzva: Digitalizácia a modernizácia elektronických služieb štátnych archívov v európskom kontexte

 • Zmena č. 1 (PDF, 560 kB)
 • Zmena č. 2 (ZIP, 1,14 MB)
 • Kód výzvy: PSK-MIRRI-601-2023-NP-EFRR
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 1P1 Veda, výskum a inovácie
 • Dátum vyhlásenia: 14. 8. 2023

Výzva: Podpora komplexného rozvoja stredného odborného vzdelávania


Výzva: Národný projekt Rozvojové tímy I.


Výzva: Zvýšenie spôsobilosti vládnej jednotky CSIRT

 • Zmena č. 1 (PDF, 572 kB)
 • Kód výzvy: PSK-MIRRI-600-2023-NP-EFRR
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 1P1 Veda, výskum a inovácie
 • Dátum vyhlásenia: 28. 7. 2023

Výzva: Podpora pomáhajúcich profesií 3 (POP3)

 • Kód výzvy: PSK-MSVVS-001-2023-NP-ESF+
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 4P2 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie
 • Dátum vyhlásenia: 17. 7. 2023

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu a modernizáciu základných škôl


Výzva na odstraňovanie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre a zlepšenie regionálnej mobility

 • Kód výzvy: PSK-MIRRI-002-2023-DV-EFRR
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 3P1 Doprava
 • Dátum vyhlásenia: 7. 7. 2023

Výzva: Miestne občianske a preventívne služby

 • Kód výzvy: PSK-UV-001-2023-DV-ESF+
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Zahraničie
 • Priorita: 4P6 Aktívne začlenenie rómskych komunít
 • Dátum vyhlásenia: 30. 6. 2023