Vzdelávanie administratívnych kapacít: 

Centrálny plán vzdelávania AK fondov EÚ na PO 2021-2027 s prílohou (PDF 3,9MB) – 1.1.2024

Príručka k realizácii centrálneho plánu vzdelávania pre administratívne kapacity fondov EÚ na PO 2021 – 2027 (PDF 615 KB) – 1.3.2024


Administratívne kapacity:

Príručka k administratívnym kapacitám fondov EÚ, verzia 1.0 (ZIP, 1,3 MB) – 15. 6. 2023

Systém riadenia ľudských zdrojov zapojených do implementácie fondov EÚ v programovom období 2021 – 2027 (PDF, 980 kB) – 27.9.2023

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 488 z 27. septembra 2023 k stanoveniu počtu administratívnych kapacít financovaných z technickej pomoci fondov EÚ v programovom období 2021 – 2027 a nastaveniu systému financovania administratívnych kapacít v programovom období 2021 – 2027 (PDF, 1,45 MB)