Oddelenie vzdelávania administratívnych kapacít realizuje vzdelávacie aktivity v súlade s Centrálnym plánom vzdelávania administratívnych kapacít fondov EÚ (ďalej aj „CPV“) na programové obdobie 2021 – 2027.

Oficiálny portál (https://cpv.mirri.gov.sk/) bol vytvorený za účelom podpory riadenia realizácie Centrálneho plánu vzdelávania  pre AK fondov EÚ.

Portál CPV pozostáva z verejnej a neverejnej časti.

Verejná časť portálu CPV je dostupná širokej verejnosti a obsahuje informácie týkajúce sa  CPV, ako napr. dokumenty k CPV, prehľad realizovaných a plánovaných školení, informácie o obsahu vzdelávacích modulov, prezentácie z realizovaných školení, štatistické údaje o realizácii CPV. Slúži tiež  ako prístupový bod k profilu každej administratívnej kapacity fondov EÚ (AK) do systému LMS, k e-learningovým kurzom a webinárom cez používateľský účet, ktorý vytvára kontaktná osoba a správca databázy AK za daný subjekt (inštitúcia, ÚOŠS).

Na portáli CPV v záložke VZDELÁVANIE, je uverejnený zoznam aktuálnych VZDELÁVACÍCH MODULOV: Vzdelávacie moduly (2021 – 2027) a zoznam VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT Vzdelávacie aktivity pripravovaných na najbližšie obdobie.

Neverejná časť a teda informačný systém CPV slúži na evidenciu vzdelávacích aktivít, zber údajov a tiež ako databáza administratívnych kapacít. Do neverejnej časti je umožnený prístup pre manažérov za gestora AK a kontaktné osoby za jednotlivé inštitúcie.

Informačný systém LMS je informačný systém určený na dištančné štúdium a testovanie, ktorý je integrovaný na  informačný systém CPV.

Dištančné vzdelávanie – e-learning a online webináre sú prístupné na portáli CPV (link: https://cpv.mirri.gov.sk/)  prostredníctvom modulu LMS, do ktorého sa používateľ dostane cez záložku „E-LEARNING/LMS“.

Pre všetkých užívateľov s prihlasovacími údajmi do CPV/LMS sú v informačnom systéme LMS pripravené voľné kurzy k výberu v dištančnej forme.

Prezenčné vzdelávacie aktivity a workshopy sú realizované v externom prostredí (spravidla v účelovom zariadení Hotel Bôrik).

Používateľské príručky a návody k e-learningovým kurzom a webinárom sú zverejnené na stránke CPV v záložke DOKUMENTY.

V prípade otázok a pripomienok nás kontaktujte na emailovej adrese:

vzdelavanieak@mirri.gov.sk