Oddelenie vzdelávania administratívnych kapacít realizuje vzdelávacie aktivity v súlade s Centrálnym plánom vzdelávania administratívnych kapacít EŠIF (ďalej aj „CPV“) na programové obdobie 2014 – 2020.

Dňa 02. novembra 2022 vstúpil do platnosti Dodatok č. 1 k CPV, ktorý zohľadňuje špecifické potreby a nároky na vzdelávacie v prechodnom období z PO 2014 – 2020 do PO 2021 – 2027.

Vzdelávacie aktivity sú určené administratívnym kapacitám (najmä štandardizovaným pracovným pozíciám), pre ktoré je daná vzdelávacia aktivita povinná v zmysle Centrálneho plánu vzdelávania AK EŠIF na PO 2014 – 2020 a ktorí sa daného školenia ešte nezúčastnili.

Vzdelávanie prebieha dištančnou alebo prezenčnou formou.

Prezenčné vzdelávacie aktivity a workshopy sú realizované v externom prostredí (spravidla v účelovom zariadení Hotel Bôrik).

Dištančné vzdelávanie – e-learning a online webináre sú prístupné na portáli CPV (link: https://cpv.mirri.gov.sk/)  prostredníctvom modulu LMS, do ktorého sa používateľ dostane cez záložku „e-learning/LMS“.

Pre všetkých užívateľov s prihlasovacími údajmi do CPV/LMS sú v informačnom systéme LMS pripravené voľné dostupné kurzy k výberu v dištančnej forme.

Pre neštandardizované pracovné pozície vzdelávacie aktivity nie sú povinné, ale je taktiež možnosť zúčastniť sa vzdelávania a prihlasovania na vzdelávacie aktivity.

Termíny školení sú zverejňované na stránke CPV:

https://cpv.mirri.gov.sk/HumanResources/training-course/list.

 

Používateľské príručky a návody k e-learningovým kurzom a webinárom sú zverejnené na stránke Partnerská dohoda:

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/560-sk/dokumenty/

 

V prípade otázok a pripomienok nás kontaktujte na emailovej adrese:

vzdelavanieakesif@mirri.gov.sk