Ďakujeme za Vaše pozitívne hodnotenia

Zákon č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov EÚ: „Školenie splnilo moje očakávanie. Oceňujem príklady z praxe, ktoré veľkým prínosom a spestrením školenia. Veľká vďaka.”

Politika súdržnosti EÚ a Partnerská dohoda pre PO 2021 – 2027: „Veľmi dobré školenie, ktoré ma obohatilo a prispelo k lepšiemu pochopeniu PD.”

Prezentačné zručnosti: „Úžasné školenie plné praktických pomôcok do pracovného aj bežného života. Veľmi rada som sa ho zúčastnila. “

Rámec implementácie fondov: „Školenie podané jasným a zrozumiteľným spôsobom. Ďakujem.”

Zjednodušené vykazovanie výdavkov: „Ďakujem pekne za školenie na vysokej odbornej úrovni pani Školiteľky.”