Pracovná skupina k výberu odborných hodnotiteľov (Ministerstvo hospodárstva SR)

Štatút a rokovací poriadok pracovnej skupiny k výberu odborných hodnotiteľov (PDF, 927 kB)

Zloženie a zoznam členov PS k výberu odborných hodnotiteľov (PDF, 556 kB) 


Pracovná skupina k výberu odborných hodnotiteľov (Úrad vlády Slovenskej republiky – Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity)

Štatút a rokovací poriadok pracovnej skupiny k výberu odborných hodnotiteľov (PDF, 288 kB)

Zoznam členov pracovnej skupiny k výberu odborných hodnotiteľov (PDF, 150kB)


Pracovná skupina k výberu odborných hodnotiteľov (Ministerstvo životného prostredia SR)

Štatút a rokovací poriadok pracovnej skupiny k výberu odborných hodnotiteľov (PDF, 634 kB)

Zloženie a zoznam členov PS k výberu odborných hodnotiteľov (PDF, 656 kB)


Pracovná skupina k výberu odborných hodnotiteľov pre Fond na spravodlivú transformáciu

Štatút a rokovací poriadok pracovnej skupiny k výberu odborných hodnotiteľov (PDF, 604 kB)

Zloženie a zoznam členov PS k výberu odborných hodnotiteľov (PDF, 440kB)


Pracovná skupina k výberu odborných hodnotiteľov (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)

Štatút a rokovací poriadok pracovnej skupiny k výberu odborných hodnotiteľov (PDF, 724 kB)

Zoznam členov pracovnej skupiny k výberu odborných hodnotiteľov pre Program Slovensko 2021 – 2027)


Pracovná skupina k výberu odborných hodnotiteľov pre Špecifický cieľ RSO3.2., opatrenia 3.2.3 a 3.2.4

Štatút a rokovací poriadok pracovnej skupiny k výberu odborných hodnotiteľov pre Špecifický cieľ RSO3.2., opatrenia 3.2.3 a 3.2.4 (schválený dňa 08.11.2023) (PDF, 636 kB)

Zloženie a zoznam členov PS k výberu odborných hodnotiteľov pre Špecifický cieľ RSO3.2., opatrenia 3.2.3 a 3.2.4 (PDF, 428 kB)


Pracovná skupina k výberu odborných hodnotiteľov pre cieľ politiky 1 Programu Slovensko 2021 – 2027 v rámci opatrení 1.2.1, 1.2.2, 1.4.2 a 1.5.1.

Štatút a rokovací poriadok pracovnej skupiny k výberu odborných hodnotiteľov pre cieľ politiky 1 Programu Slovensko 2021 – 2027 v rámci opatrení 1.2.1, 1.2.2, 1.4.2 a 1.5.1. (DOCX, 76 kB)

Zloženie a zoznam členov PS k výberu odborných hodnotiteľov pre cieľ politiky 1 pre opatrenia v gescii Sekcie implementácie projektov informatizácie (PDF, 80kB)