Kategórie projektov:

  • ERASMUS+

    Moderný manažment v materských školách

  • ERASMUS+

    Vzdelávacia mobilita jednotlivcov/Mobilita žiakov a zamestnancov v sektore odborného vzdelávania a prípravy