ID: HORIZON-JU-CBE-2022-R-02

Stručný popis výzvy

Úspešné návrhy prispejú k poskytovaniu riešení so zlepšenými environmentálnymi, výrobnými a vyššími technickými a aplikačnými výkonmi, ako aj cirkulárnosťou prostredníctvom pokročilých aj nových funkcií v porovnaní so súčasným stavom techniky. Očakáva sa, že projekty prispejú k plneniu stratégie EÚ pre biohospodárstvo a jej akčnému plánu, stratégii pre plasty, rámcovej smernici o odpade, iniciatíve za udržateľné produkty a akčnému plánu obehového hospodárstva.

Dátum
uzávierky
22/09/2022
Výška
alokácie
120 000 000 €
Program
Stav
uzavretá