ID: HORIZON-SESAR-2022-DES-ER-01-WA2-5

Stručný popis výzvy

Cieľom projektu sú nasledovné očakávané výsledky: Kapacita – očakáva sa, že výsledky projektu preukážu, že kapacita nebude ovplyvnená vývojom nových služieb v podpriestore alebo overením prevádzkových a technických požiadaviek. Okrem toho vývoj ukazovateľov a metrík spojených s U-priestorom by mal pomôcť preukázať, že nebude mať žiadny negatívny vplyv na kapacitu.
Nákladová efektívnosť – očakáva sa, že výsledky projektu pozitívne prispejú k nákladovej efektívnosti systému ATM, napríklad prostredníctvom zdieľania rovnakej infraštruktúry medzi rôznymi službami ATM, harmonizovanej a racionalizovanej obnovy starých infraštruktúr, zmien v spoplatňovaní trasy a nákladov mechanizmov obnovy.
Prevádzková efektívnosť – očakáva sa, že výsledky projektu ukážu, že pracovníci ATM, ako sú ATCO, ATSEP a piloti, si zachovajú prinajmenšom rovnakú úroveň efektívnosti ako v súčasnosti, a to aj pri riešení kybernetických útokov.
Bezpečnosť – očakáva sa, že výsledky projektu prispejú k zlepšeniu úrovne bezpečnosti pôvodných aj novo vyvinutých služieb a systémov ATM a poskytnú potrebnú štandardizáciu a regulačný rámec.

Dátum
uzávierky
13/10/2022
Výška
alokácie
10 000 000 €
Program
Stav
uzavretá