ID: HORIZON-JU-CBE-2022-R-01

Stručný popis výzvy

Úspešné návrhy prispejú k zabezpečeniu kapacity EÚ vyrábať špeciálne polyméry na báze biologických materiálov pre aplikácie za prísnych prevádzkových podmienok v súlade s cieľmi akčného plánu EÚ pre biohospodárstvo, Iniciatívou pre udržateľné produkty a priemyselnou stratégiou.

Dátum
uzávierky
22/09/2022
Výška
alokácie
120 000 000 €
Program
Stav
uzavretá