Kategórie projektov:

  • KREATÍVNA EURÓPA

    METROPOLIS – Zasľúbené zeme

  • HORIZONT 2020

    DiCoMI Smerové kompozity prostredníctvom výrobných inovácií

  • LIFE

    Strategické riadenie a plánovanie využívania domácej enegrie – SMAPUDE_LIFE